Sufinanciranje prijevoza za školsku godinu 2015./2016.
Općina Đurmanec će kao i dosadašnjih godina i ove školske godine 2015/16. subvencionirati troškove autobusnog i željezničkog prijevoza učenicima SVIH razreda srednjih škola s prebivalištem na području općine Đurmanec.

Pravo na subvenciju učenici ostvaruju prilikom kupnje mjesečne karte, gdje im se uz predočenje potvrde o upisu u srednju školu i osobnog dokumenta automatski obračunava umanjena cijena mjesečne karte, bez sklapanja posebnih ugovora, potvrda Općine ili sl.
Sukladno Odlukama Vlade RH i Krapinsko-zagorske Županije o sufinanciranju javno linijskog autobusnog prijevoza odnosno željezničkog prijevoza i utvrđenih modela obračuna cijene mjesečne karte, Općina Đurmanec će sufinancirati sa određenim iznosima, (I. zona do 10,00 km, sa 63 kn; II. zona od 10,01 do 20,00 km, sa 87 kn; III. zona od 20,01 do 30,00 km, sa 108 kn; IV. zona od 30,01 do 40,00 km, sa 123 kn; V. zona od 40,01 do 50,00 km, sa 144 kn; VI. zona od 50,01 i više km sa 168 kn), cijenu mjesečne i polumjesečne karte za dnevna putovanja učenika svih razreda srednjih škola od mjesta prebivališta do mjesta školovanja i natrag u autobusnom prijevozu, dakle sa istim iznosima kao i Krapinsko- zagorska županija, dok će preostalu razliku između subvencionirane i tržišne cijene mjesečne karte morati podmiriti roditelji.

Općina će sufinancirati 12,5% cijene mjesečne i polumjesečne karte u željezničkom prijevozu, čime učenici uz subvenciju Vlade RH i KZŽ ostvaruju 100%-no financiranje cijene mjesečne karte u željezničkom prijevozu.

Sukladno pooštrenim kriterijima Vlade RH i KZŽ oko financiranja prijevoza učenika osnovnih škola, po kojima se svake godine smanjuje broj učenika Osnovne škole Đurmanec koji ostvaruje pravo na besplatan prijevoz, Općina Đurmanec će također nastaviti sa sufinanciranjem troškova autobusnog prijevoza učenika osnovnih škola s prebivalištem na području općine Đurmanec, koji se prevoze po kriterijima iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja za školsku godinu 2015./16., (cca 125 učenika), tako da bi svi polaznici Škole trebali imati pravo na besplatan prijevoz, bez učešća roditelja u cijeni karte.
U slučaju bilo kakvih poteškoća oko ostvarivanja prava na subvenciju bilo u autobusnom ili željezničkom prometu molimo Vas da kontaktirate Upravni odjel Općine Đurmanec (tel:346-326) kako bi Vam pomogli u ostvarivanju Vaših prava.

M.P.
[16.09.2015]