Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Đurmanec i potrebi da predstavničko tijelo Općine odradi svoje obveze prije raspuštanja ovog saziva Vijeća radi predstojećih lokalnih izbora i donese potrebne operativne odluke, predsjednik Općinskog vijeća Vlado Krkalo je za dan 21. ožujka 2013. godine, četvrtak, sazvao 27. sjednicu Općinskog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom

DNEVNI RED:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurmanec održane 12.12.2012. godine i 26. sjednice održane 19.12.2012. godine
2. Donošenje Statuta Općine Đurmanec
3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec
4. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine
5. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
6. Donošenje I. izmjene Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
a) Donošenje I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Đurmanec za 2013. godinu
b) Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đurmanec za 2013. godinu
c) Donošenje I. izmjene Socijalnog programa Općine Đurmanec za 2013. godinu
7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za provođenje postupaka javne nabave
8. Razmatranje statusa Mjesnih odbora na području općine
9. Donošenje odluke o razvrstavanju puta oznake k.č.br. 883/4 k.o. Đurmanec u nerazvrstanu cestu – javno dobro u općoj uporabi
10. Razmatranje financijskih izvještaja DVD-a Đurmanec za 2012. godinu i Plana i Programa rada za 2013. godinu
11. Razmatranje izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Krapina za 2012.g.
12. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012.g.
13. Pitanja i prijedlozi

Vezano za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, potreba je da Općina uskladi svoje temeljne akte, Statut i poslovnik Općinskog vijeća sa zakonskim propisima, a budući da se radi o opsežnijim izmjenama, donijet će se novi akti.

Sukladno zakonskim obvezama u pogledu financijskog poslovanja Općine, obveza je Općinskog vijeća donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine, kao svojevrsni rezime protekle fiskalne godine.

Vezano za potrebe efikasnog funkcioniranja Općine i potrebe realizacije određenih projekata početkom 2013. godine, odnosno podmirenje novih i nepredviđenih obveza, općinski načelnik je predložio I. izmjenu Proračuna kojom će se prvenstveno izbalansirati rashodi u sljedećem razdoblju, dok se prihodi ne mijenjaju u odnosu na plan za 2013. godinu.

Također će se razmatrati potreba donošenja određenih operativnih odluka kojim će se stvoriti preduvjeti za realizaciju određenih projekata ili manjih komunalnih akcija vezano za svakodnevne potrebe naših mještana.

M.P.

Verzija za ispis (pdf).
[18.03.2013]