ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ĐURMANEC
Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02.) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01. i 5/06), uz suglasnost Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Klasa:350-02/06-01/04, Urbroj:2140-04/1-07-18 od 06. srpnja 2007. godine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša KZŽ, Klase:350-02/04-01/13, Urbroj:2140/1-08-07-16 od 26. lipnja 2007. godine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Klasa:350-02/06-01/76, Urbroj:525-09-V.B.M./07-02 od 22. veljače 2007. godine, Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu graditeljske baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Klasa:612-08/06-10/447, Urbroj:532-10-5/3-06-2 od 20. travnja 2006. godine, Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, Klasa:612-07/05-49/439, Urbroj:532-08-02-2/5-06-10 od 07. rujna 2006. godine Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 17. sjednici održanoj dana 10. rujna 2007. godine, donijelo je sljedeću


ODLUKU O DONOŠENJU
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE ĐURMANEC


Kompletni dokument možete vidjeti ovdje.Urbanisticki plan
[21.10.2011]