JAVNI POZIV

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
JAVNI POZIV

Poštovani mještani Općine Đurmanec,

Centar za civilne inicijative (CCI) i Regionalna zaklada za lokalni razvoj
ZAMAH su na području Krapinsko-zagorske županije započeli s
provedbom projekta „Buđenje odgovornosti građana uz potporu organizacija
civilnog društva“ kojeg financijski podržava Europska Unija kroz program
PHARE 2006.

Kako je za proces aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice važno
razumijevanje i spremnost na suradnju predstavnika lokalnih vlasti, Općina
Đurmanec daje punu podršku projektu.

Cilj i svrha projekta je jačanje odgovornosti građana u procesima
odlučivanja o pitanjima koja se odnose na dobrobit zajednice te razvijanje
mehanizama suradnje svih relevantnih društvenih čimbenika koji utječu na
kvalitetu života lokalne zajednice, u ekonomskom, infrastukturnom i
društvenom smislu.

Smatramo da je ovaj projekt izuzetno važan za sve nas budući da će
građanima omogućiti sudjelovanje u donošenju odluka u njihovim
zajednicama prema načelima i standardima razvijenih zemalja Europske
Unije i zapadne demokracije. Hrvatska je u procesu pristupanja EU već
započela sa nizom promjena i usklađivanja, a razvijanje javnih politika koje
su usmjerene na razvoj lokalnih zajednica, s osobitim naglaskom na ruralni
razvoj, je iznimno značajna stavka u tom procesu.
Slijedom iskustava zemalja koje već imaju razvijene mehanizme suradnje
različitih struktura na lokalnoj razini, u okviru projekta osnovat će se
Regionalni razvojni odbor čiji će članovi biti sa područja čitave Krapinsko-
zagorske županije, a svrha i cilj djelovanja će mu biti poticanje građana i
sudjelovanje u osmišljavanju i razvijanju strategija razvoja cijele Županije.
Pozivamo stoga sve zainteresirane mještane, aktiviste, poduzetnike,
intelektualce koji se kao predstavnici Općine Đurmanec odluče sudjelovati u
projektu da se jave u Upravni odjel Općine Đurmanec gdje bi se detaljnije
upoznali sa navedenom tematikom, budući da Općina može kandidirati dva do
tri predstavnika u tijelo Regionalni razvojni odbor Krapinsko-zagorske
županije, u kojem će direktno moći sudjelovati i osmišljavati strategije
razvoja kako Općine, tako i cijele KZŽ-e te se u tom smislu i besplatno
educirati.
[06.03.2009]