Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade
Na temelju članka 206. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01.) i članka 16. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/01.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 12. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2003. godine, d o n i j e l o j eO D L U K U
o vrijednosti boda (B) za obračun
komunalne naknade


Članak 1.

Vrijednost boda (B), koja je osnova za obračun visine komunalne naknade u Općini Đurmanec za 2003. godinu iznosi 0,10 kn/m² mjesečno.


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC

Marijan Klasić[06.11.2008]