Dodijeljene ucenicke i studentske pomoci za 2008./09. godinu
Po zakljucenom natjecaju za dodjelu ucenickih i studentskih pomoci, ciji rok je istekao 15. listopada 2008. godineKomisija za dodjelu pomoci je proteklog tjedna razmatrala pristigle zathtjeve, te izvršila pregled i ocjenu istih radi odobravanja pomoći ucenicima i studentima koji su ostvarili dovoljan broj bodova te izradila rang listu odobrenih pomoci.
U Upravni odjel Općine Đurmanec je ukupno pristiglo 66 zahtjeva za odobravanje pomoći, od toga 37 učenickih zahtjeva
te 29 studentskih zahtjeva, a odobrava se 20 učenickih i 15 studentskih pomoći.
Komisija za dodjelu pomoći je sukladno Pravilniku o utvrdivanju kriterija i postupka za dodjelu pomoći učenicima
srednjih škola i studentima s područja opčine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/02, 16/03 i 16/06)
izvršila bodovanje svih pristiglih zathjeva koji su imali priloženu potpunu dokumentaciju te sukladno tome izradila rang listu odobrenih
pomoći koja se nalazi u dodatku.

Ovih dana će se izraditi potrebna rješenja koja ce se svim podnositeljima zahtjeva dostaviti pismnenim putem, a po proteku
žalbenih rokova svi učenici i studenti koji su ostvarili pravo na pomoć se moraju sa jednim od roditelja javiti u Općinu Đurmanec
radi potpisivanju ugovora o odobravanju pomoći i definiranju međusobnih prava i obveza
.

Rang listu možete vidjeti ovdje: RANG LISTA
[03.11.2008]