Poštovani mještani Općine Đurmanec

Zbivanja, život i tokovi odlazeće 2007. godine u Općini Đurmanec ostavljaju zadovoljavajuću uspješnost koja se očituje u gradnji svih vidova komunalne infrastrukture i radnji u društvenom segmentu. Izgradnjom i puštanjem u promet autoceste Zagreb – Macelj, dionice Đurmanec – Macelj i ostvarenja poboljšanja određenih vidova komunalne infrastrukture vratili smo se u drugoj polovici prošle godine u normalan i uobičajeni život koje je naše mjesto imalo i prije. Dostojanstveno i stoječki svi mještani zajedno s vlašću podržali su ostvarenje projekta od nacionalnog interesa uz uvjerenje i nadu da će se repovi i nedostaci pratećih sadržaja autoceste u dogledno vrijeme u cijelosti ostvariti u razumnom vremenskom roku. U djelovanju rada predstavničke i izvršne vlasti gradilo se i radilo intenzivno na rješavanju pitanja vodoopskrbe za naše mještane kao prioritet, a i sada se odvijaju velike aktivnosti u izradi dokumentacije i ishođenja dozvola za preostali dio naše općine koje se nadam biti riješeno kroz dvije godine, a samim time svi žitelji Općine imat će mogućnsot priključenja na vodoopskrbni sustav što je ne samo potreba življenja nego i osnovni preduvjet razvoja. Uobičajeno smo izvršili radove na asfaltiranju i modernizaciji lokalnih i nerazvrstanih cesta, posvečivali pažnju odvodnji površinskih voda, sigurnosti prometa (izgradnjom nogostupa), izgradili javnu rasvjetu u tri naselja, djelomično rješavali uređenje okoliša i niz preostalih manjih komunalnih aktivnosti.
Sa velikom zadovoljstvom iznosim spremnost predstavničke i izvršne vlasti naše Općine za brigu našeg bogatstva i budućnosti, dakle mladih svih uzrasta od dječjeg vrtića, predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja do srednjoškolaca i studenata kojima kroz razne vidove poboljšavamo uvjete stjecanja znanja subvencijama troškova prijevoza učeničkim i studentskim stipendijama, opremanju knjižnica, pratećim sufinanciranjem raznih aktivnosti i sl., a za što iz Proračuna izdvajamo cca 9,5 % vlastitih prihoda. Pokrenut je uz športske aktivnosti i kulturno umjetnički život i rad kroz KUD Đurmanec koji promiče našu Općinu, kroz tri sekcije stvara imidž JLS-e i za svoj rad i djelovanje dobiva pozitivne ocjene javnosti uz svesrdno praćenje i pomoć izvršne vlasti. U programu socijalne zaštite u koji smo izdvajali 4 % naših prihoda vodilo se brige o bolesnima, socijalno ugroženima, umirovljenicima, udrugama i sl.
No, još uvijek ima prostora za još bolji rad i polučivanje uspjeha ima stvari koje treba doraditi pa pozivam sve mještane dobre volje da prijedlozima i svojim promišljanjem daju doprinos još uspješnog djelovanja predstavničke i izvršne vlasti Općine.
Također zahvaljujem svim vijećnicima OV-a, članovima Poglavarstva, M.O.-ima i svim mještanima koji su inicirali rješavanje potrebnih radnji na konstruktivnosti, doprinosu i podršci onoga što smo u 2007. godini ostvarili.

Koristim i ovu priliku da svim mještanima Općine Đurmanec zaželim mirne i sretne blagdane, a u Novoj 2008. godini obilje zdravlja, uspjeha i radosti.
N A Č E L N I K :
Branko Horvat, ing.
[29.10.2008]