Izgradnja javne rasvjete u naseljima na području općine
U sklopu završetka zacrtanih projekata za 2007. godinu, ovih dana su u tijeku radovi na izgradnji javne rasvjete u naselju Jezerišće te zaselcima Grilci u Hromcu i Pavlekovići u Hlevnici.
Nakon raspisanog natječaja i odabranog najpovoljnijeg izvođača radova – tvrtka „MONTEL“ iz Zagreba započela je sa izvođenjem radova na izgradnji javne rasvjete u navedenim naseljima u vrijednosti od cca 220.000,00 kuna. Kako radovi dobro napreduju, u završnoj su fazi i samo se čeka suglasnost HEP DP Elektre Zabok za priključenje na niskonaponsku mrežu, mještani navedenih zaselaka i Općina Đurmanec se opravdano nadaju da će navedena rasvjeta zasvijetliti do božićnih blagdana i time rasveseliti mještane koji istu željno išćekuju već neko vrijeme.
Razloga za radost će imati i mladež Jezerišća kojima su uz svesrdnu pomoć Općine Đurmanec, posebno načelnika i nadzornog inženjera g. Darka Petrović te suradnju izvođača radova postavljena dva reflektora na dječje igralište, tako da će mladi svoje sportske aktivnosti moći produžiti i do kasnijih noćnih sati, a dobro će doći i za održavanje prigodnih druženja i veselica po kojima je selo Jezerišće poznato i u širem okruženju.

Također, vezano za uvodnu rečenicu u tijeku su i radovi na izgradnji nogostupa i uređenju odvodnje uz županijsku cestu u Putkovcu, potez uz Područnu školu Putkovec. Budući da su zbog potrebe osiguranja sredstava, zatvaranja financijske konstrukcije i provođenja javnog natječaja za odabir izvođača radovi započeli u posljednjem tromjesečju 2007. godine, važno je napomenuti da isti dobro napreduju, u tijeku je izvođenje zemljanih radova, a izvođač je spreman raditi tijekom cijele zime osim u slučaju lošeg vremena i snijega.
Važno je napomenuti kako je navedeni nogostup od velike važnosti za sigurnost pješaka, pogotovo školske djece, a uvelike će doprinijeti sigurnosti prometovanja svih sudionika u prometu.
Izvođač radova na izgradnji nogostupa i uređenju odvodnje je tvrtka „MB-TRANSGRADNJA“ iz Krapine, a nogostup se radi u dužini od cca 580 metara, a važno je napomenuti da će se urediti i odvodnja kako površinskih voda sa trupa ceste, tako i priključaka oborinske odvodnje sa odvodnih jaraka i privatnih parcela.
Nakon završetka tih radova koji je realno za očekivati na proljeće sljedeće godine, asfaltirati će se i trup županijske ceste u spomenutom naselju.
[29.10.2008]