Dodjeljene učeničke i studentske pomoći za šk. god. 2007/2008.
Sukladno već dugogodišnjoj praksi Općina Đurmanec je i ove godine dodijelila 20 učeničkih pomoći po 250,00 kuna mjesečno i 15 studentskih pomoći po 450,00 kuna mjesečno učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Đurmanec.
Sukladno Pravilniku o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći temeljem raspisanog natječaja koji je bio otvoren 15 dana tijekom listopada 2007. godine u općinu Đurmanec je pristiglo ukupno 77 zahtjeva za dodjelu pomoći, od toga 46 učeničkih i 31 zahtjev za studentsku pomoć.
Temeljem pristiglih zahtjeva Komisija za dodjelu pomoći je razmotrila pristigle zahtjeve te je nakon provedenog postupka i rangiranih svih zahtjeva utvrđena rang-lista učenika i studenata kojima je odobrena pomoć.
Rang lista sa podacima koji učenici i studenti su ostvarili pravo na pomoć, odnosno koji nisu nalazi se izvješena na oglasnoj ploči Općine Đurmanec, a svaki podnositelj zahtjeva je i pismenim putem obaviješten o rezultatima natječaja.
[29.10.2008]