KOPRIVNICA ZAGORSKAt
KOPRIVNICA ZAGORSKA


Koprivnica Zagorska je naselje zbijeno uz padinu brijega  koje prema popisu stanovništva iz 2011. godine broji samo 115 stanovnika što je svrstava u naselje s najmanjim brojem stanovnika u Općini. Prostire se na površini od 1,53 km².

Zanimljivo je to što je selo dobilo naziv po biljci koprivi, a otuda i prezime Koprivnjak.

Od sakralnih znamenitosti tu se nalazi kapelica Gospe Lurdske.