Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đurmanec
Verzija za ispis

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC (pdf).
[09.02.2018]


Donesen Plan gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje 2017. – 2022. godine
Verzija za ispis

DONESEN PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINEA (pdf).


ODLUKA VIJEČA O DONOĐENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINEA (pdf).
[09.02.2018]


ODLUKA DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


PRETHODNA SUGLASNOST NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE
Verzija za ispis

PRETHODNA SUGLASNOST NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


JAVNA OBJAVA NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:351-01/16-01/06
URBROJ:2140/02-02-17-11
Đurmanec, 9. studeni 2017.


Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), načelnik Općine Đurmanec donosi sljedeći

ZAKLJUČAK1. Utvrđuje se nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje od 2017. do 2022. godine (dalje u tekstu: Plan) te se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

2. Javni uvid u nacrt Plana trajat će 32 kalendarska dana, počinje 10. studenoga 2017. godine, a završava 11. prosinca 2017. godine.

3. Obavijest o javnoj objavi nacrta Plana objavit će se na oglasnoj ploči Općine Đurmanec, web-stranici Općine te putem obavijesti na radiju.

4. Javni uvid u nacrt Plana može se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela Općine Đurmanec, Đurmanec 137, u radno vrijeme svakog radnog dana od 8,00 do 14,30 sati i na mrežnim stranicama Općine Đurmanec www.djurmanec.hr

5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana u pisanom obliku građani mogu dostavljati u Upravni odjel Općine Đurmanec do zaključivanja javne rasprave.


OPĆINSKI NAČELNIK: Damir Belošević, dipl. oec.


Na sljedećem linku možete skinuti cjelokupnu objavu nacrta i plana

JAVNA OBJAVA NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (pdf).

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE - Nacrt (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU (pdf).
[09.11.2017]


OBAVIJEST GRAĐANIMA
Kako je važećim „Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest“ propisano da su vlasnici odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest dužni te podatke sa lokacijom građevine prijaviti Općini Đurmanec, kako bi Općina iste proslijedila Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi provođenja postupka zbrinjavanja navedenog opasnog otpada.

Pozivaju se mještani da informaciju o navedenom dostave u Općinu Đurmanec najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.
[09.03.2017]


Obavijest o početku rada reciklažnog dvorišta u Krapini
Obavještavaju se cijenjeni građani i korisnici usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada s područja općine Đurmanec da će novootvoreno zajedničko reciklažno dvorište u Krapini započeti s radom od ponedjeljka, 09. siječnja 2017. godine.

Korištenje usluga reciklažnog dvorišta besplatno je za fizičke osobe uz predočenje osobne iskaznice. Pozivamo građane da sav prikupljeni korisni ili glomazni i građevinski otpad iz kućanstava koji se zaprima u reciklažnom dvorištu na propisan način predaju tijekom cijelog radnog tjedna od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 07:00 do 18:00 h (pon-pet) i od 07:00 do 13:00 sati subotom.

Sve informacije o vrsti i količini otpada moći će se dobiti od službene osobe u reciklažnom dvorištu na broj telefona 049/501-040 tijekom radnog vremena.

Verzija za ispis

OTPAD KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU(pdf).
[24.01.2017]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2015. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2015. GODINU (pdf).
[30.09.2016]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2014. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2014. GODINU (pdf).
[16.02.2016]


SERVISNE INFORMACIJE

SERVISNE INFORMACIJE (pdf).
[16.02.2016]


RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE

RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE (pdf).
[16.02.2016]


ODLUKU O PRIHVAĆANJU PROJEKTA GRADNJE ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PROJEKTA GRADNJE ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (pdf).
[16.02.2016]


OBAVIJEST GRAĐANIMA

OBAVIJEST GRAĐANIMA (pdf).
[16.02.2016]


MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA


MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (pdf).
[16.02.2016]