SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
Savjetovanje s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području općine Đurmanec. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati.


Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete poslati e-poštom na adresu:

opcina.durmanec@kr.t-com.hrOBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU

29.11.2017
ZAVRŠENO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OPĆINU ĐURMANEC

ZAVRŠENO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OPĆINU ĐURMANEC (pdf).


15.12.2017


PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE (pdf).


OBRAZAC - PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU


29.11.2017