GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
Verzija za ispis

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2016. godine (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016 (xls)
[02.03.2017]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.g.
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2017. GODINI (pdf).


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 2017. GODINU (pdf).


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ II. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[21.01.2017]


ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

ODLUKA O 2.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.GODINE
(pdf).
[22.12.2016]


Proračun Općine Đurmanec 2017.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 19. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2016. godine,
donosi

PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINU (pdf).
[22.12.2016]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2017. godinu)
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2017. godinu).
[29.11.2016]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[29.11.2016]


I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
(pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016. (pdf).
[28.09.2016]


ODLUKA O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

Odluka o 1.izmjeni proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
(pdf).
[20.07.2016]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. (pdf).
[20.07.2016]


I. IZMJENA I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI (pdf).
[01.06.2016]


ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROCEDURE PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE ĐURMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROCEDURE PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).
[03.03.2016]


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU(pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE (pdf).
[27.01.2016]


Proračun Općine Đurmanec 2016.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine,
donosi

PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016.GODINU (pdf).
[27.01.2016]