GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU
Verzija za ispis

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019. (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2019. godine (pdf).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - BILANCU BILANCA NA DAN 31. prosinac 2019 (bilješke od br. 1 do br. 17) (pdf).

POPIS UGOVORNIH ODNOSA, KOJI MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA U 2019. GODINI.
[17.02.2020]


OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU (doc).
[10.01.2020]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE 2020
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE ZA 2020. GODINU. (pdf).
[08.01.2020]


ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (doc).

ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (doc).
[08.01.2020]


PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU (doc).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. 2022. GODINE (doc).
[08.01.2020]


ODLUKA O 3.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019.
Verzija za ispis

ODLUKA O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE 2020.I 2021. GODINE (doc).

III.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (doc).
[08.01.2020]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU).
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU). (pdf).
[13.11.2019]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (pdf).

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2020. do 2022. (pdf).
[13.11.2019]


ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
Verzija za ispis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE (pdf)


OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE(pdf)


IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE
(pdf)


IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE(pdf) (pdf)
[26.09.2019]


PROGRAMI UZ II. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. g,
i>Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).

I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


I. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.09.2019]


ODLUKA O 2. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE 2020.I 2021. GODINE (pdf).

II.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).
[31.07.2019]


FINANCISKI IZVJEŠTAJ OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
Verzija za ispis

FINANCISKI IZVJEŠTAJ OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE (xls)

[31.07.2019]


IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018. GODINU
Verzija za ispis

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. GODINU (pdf).

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE (pdf).
[25.04.2019]


IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2018. GODINE (pdf).

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[25.04.2019]


ODLUKA O I.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA2019. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (pdf).

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).
[24.04.2019]


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12 2018. GODINE (pdf).
[24.04.2019]


DOKUMENTI 2018. GODINE
Verzija za ispis

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018. (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2018. godine (pdf).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - BILANCU BILANCA NA DAN 31. prosinac 2018 (bilješke od br. 1 do br. 17) (pdf).

POPIS UGOVORNIH ODNOSA, KOJI MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA U 2018. GODINI.

REFERENTNA STRANICA 2018
[21.02.2019]


Programi i Odluke uz Proračun Općine Đurmanec za 2019. g
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2019. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).


ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


PROGRAMI UZ III. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. g,
i>Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).

I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


I. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU (pdf).
[15.01.2019]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2019. - 2021. GODINE (
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2019. - 2021. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


III. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE
Verzija za ispis

III. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


ODLUKU O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU)
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2019. godinu) (pdf).
[14.11.2018]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU (pdf).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. (pdf).
[14.11.2018]


IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
Verzija za ispis

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)
[03.10.2018]


ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)


OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)


IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE
(pdf)
[03.10.2018]


POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-30.06.2018
Verzija za ispis

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-30.06.2018 (xls)
[01.08.2018]


ODLUKU O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
Verzija za ispis

ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE (pdf).

II. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE (pdf).

II. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

II. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. G. (pdf)

II. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI. (pdf)

II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018. GODINU (pdf).
[01.08.2018]


ODLUKA O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE (pdf).

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018.GODINU (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. G. (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI. (pdf)
[09.05.2018]


ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORACUNA OPCINE ÐURMANEC ZA 2017.GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORACUNA OPCINE ÐURMANEC ZA 2017.GODINU (pdf).

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINU (xls)
[09.05.2018]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017. GODINE 22.02.2018. GODINE
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2017. godine (pdf).


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU(pdf).

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2017. GODINE(pdf).

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU POLJOPRIVREDNOG REDARA ZA 2017. GODINU(pdf).
[22.02.2018]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2017. godine (pdf).
[15.02.2018]


Programi i Odluke uz Proračun Općine Đurmanec za 2018. g
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2018. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU (pdf).


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 2018. GODINU (pdf).


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2020. GODINE (pdf).


ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE IZ PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC U 2018. GODINI (pdf).


ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2018. GODINE (pdf).


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[22.01.2018]


Proračun Općine Đurmanec 2018.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12 ), te članka 15. Statuta Općine Đurmanec ('Službeni Glasnik Krapinsko Zagorske županije' broj 8/13 i 6/14 Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 4. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine,donosi


PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018.GODINU (pdf).
[22.01.2018]


PROGRAMI UZ III. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. g,
i>Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


III. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (pdf).


III. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI (pdf).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2017. GODINI (pdf).


III.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O 3.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.
>Verzija za ispis

ODLUKU O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O 2.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.
Verzija za ispis

ODLUKU O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine (pdf).

II.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODI (xls)
[04.12.2017]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017.GODINE (pdf).
[04.12.2017]


ODLUKA O 1.IZMJENI PRORAĆUNA OPĆINE ĐURMANEC OD 01.01. DO 31.12.2017.
Verzija za ispis

Odluka o I. Izmjeni Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.godine (pdf).

I.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODI (xls)
[04.12.2017]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.GODINE (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016 (xls)


BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2016. godine (pdf).
[02.03.2017]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.g.
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2017. GODINI (pdf).


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 2017. GODINU (pdf).


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ II. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[21.01.2017]


ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

ODLUKA O 2.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.GODINE
(pdf).
[22.12.2016]


Proračun Općine Đurmanec 2017.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 19. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2016. godine,
donosi

PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINU (pdf).
[22.12.2016]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2017. godinu)
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2017. godinu).
[29.11.2016]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[29.11.2016]


I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
(pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016. (pdf).
[28.09.2016]


ODLUKA O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

Odluka o 1.izmjeni proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
(pdf).
[20.07.2016]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. (pdf).
[20.07.2016]


I. IZMJENA I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI (pdf).
[01.06.2016]


ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROCEDURE PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE ĐURMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROCEDURE PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).
[03.03.2016]


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU(pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE (pdf).
[27.01.2016]


Proračun Općine Đurmanec 2016.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine,
donosi

PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016.GODINU (pdf).
[27.01.2016]