Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
SluĹžbeni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natječaji
razmak
ZaĹĄtita okoliĹĄa
razmak
Proračun
razmak
Strategija razvoja Općine Đurmanec
razmak
Savjetovanje s javnošću
razmak
razmak
Suradnja s OŠ Đurmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o RĹ I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Općinsko vijeće
razmak
razmak
Registar imovine Općine Đurmanec
razmak""
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (PLAN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. g.)
PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (PLAN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. g.) (pptx)
[15.11.2021]


PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. g. i PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. g.
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. g. i PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. g. (doc)
[12.11.2021]


PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2021. GODINE
Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine (docx)

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE (doc)

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj (docx)

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021.GODINE (doc)

IZVJEŠĆE o korištenju dugoročnog kredita za financiranje projekata izgradnje Dječjeg vrtića Đurmanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine (docx)

Zaključak (pdf)
[13.09.2021]


II.IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2021. DO 31.2021. GODINE
2. IZMJENA PRORAČUNA 2021. godine (doc)

2. izmjena plana razvojnih programa 2021 (doc)
[29.07.2021]


Polugodišnji financijski izvještaj
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju (pdf)

Izvještaj o obvezama (pdf)
[29.07.2021]


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za 2020. godinu
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. g (doc).

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g.(doc).

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020.(doc).

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja(docx).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za 2020. godinu (docx).

Izvješće o korištenju dugoročnog kredita (pdf).

Izvješće o proračunskoj pričuvi 2020 (doc).

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Đurmanec za 2020. godinu (xls).

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (doc).

Odluka o raspodjeli rezultata 31.12.2020-1. (doc).
[02.04.2021]


I. izmjena Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu
Verzija za ispis

I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (doc).

I. Izmjena Programa održav. nerazvrstanih cesta za 2021. godinu (doc).

I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu (doc).

I. izmjena Programa održavanja komun. inf. za 2021. godinu (doc).

1. Izmjena Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu (doc).

1. Izmjena razvojnih programa Općine Đurmanec za 2021. godinu ​(xls).
[02.04.2021]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU
Verzija za ispis

Općina Đurmanec- godišnji fin.2020 (xls)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (pdf)

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje (pdf)

BILJEŠKE UZ BILANCU (doc)

Bilješke uz financijsko izvješće 1- 12 2020 (doc)

Kopija popis-ugovornih-odnosa -2020 (xls)
[15.02.2021]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE 2021
Verzija za ispis

Proračunski vodič za građane uz Proračun za 2021. godinu (ppt)
[05.01.2021]


PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU
Verzija za ispis

Proračun Općine Đurmanec za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za razdoblje 2020. i 2023. godinu (doc)

Obrazloženje Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu (doc)

Plan razvojnih programa Općine Đurmanec za razdoblje od 2021. – 2023. (doc)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine (doc)

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA (doc)


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2021. GODINI (doc).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2021. GODINI (doc).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU (doc).


ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (docx).

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU (doc).
[05.01.2021]


III. izmjena proračuna za 2020. godinu
Verzija za ispis


III. Izmjena Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (doc)

III. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020. godine (doc)

III. izmjena Programa održavanja komun. inf. za 2020. godinu (doc)

III. izmjena SOCIJALNOG PROGRAMA za 2020. godinu (doc)

I. izmjena Programa utroška sred.šumskog doprinosa za 2020. godinu (doc)

III. izmjena Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. godini (doc)

III. izmjena Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu (doc)

III. Izmjena Programa gradnje objekata za 2020. godinu (doc)

III. Izmjena Programa održav. nerazvrstanih cesta za 2020. godinu(doc)
[04.01.2021]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU).
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU). (pptx).
[23.11.2020]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE 2022. I 2023. GODINU
Verzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2022. I 2023. GODINU (doc).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2021. 2023. GODINE (doc).
[12.11.2020]


ODLUKA O 2. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA O 2. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. (doc).

2. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020.(doc).

II. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2020. GODINI (doc).

II. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020. GODINU (doc)

II. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (doc).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (doc).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2020. GODINI (doc).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (doc).
[30.09.2020]


Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.
Verzija za ispis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE (doc)


OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE(docx)


IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE
(docx)


IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE (doc)

FINANCISKI IZVJEŠTAJ OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE (xls)
[29.09.2020]


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. g
Verzija za ispis

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (pdf).

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (doc).


ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (pdf).

ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (doc).


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE (pdf).

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE (doc).


IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE (pdf).

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE (docx).


IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31. 12. 2019. GODINE (pdf).

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31. 12. 2019. GODINE (doc).


ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2019. GODINE (pdf).

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2019. GODINE (docx).


OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31.12. 2019. GODINE (docx).
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu(pdf).

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.(pdf).
[22.04.2020]


I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020. g
Verzija za ispis

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (pdf).

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (doc).


ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (pdf).

ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (doc).

I. izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (pdf).

I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.(pdf).
[22.04.2020]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU
Verzija za ispis

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019. (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2019. godine (pdf).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - BILANCU BILANCA NA DAN 31. prosinac 2019 (bilješke od br. 1 do br. 17) (pdf).

POPIS UGOVORNIH ODNOSA, KOJI MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA U 2019. GODINI.
[17.02.2020]


OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU (doc).
[10.01.2020]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE 2020
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE ZA 2020. GODINU. (pdf).
[08.01.2020]


ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (doc).

ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (doc).
[08.01.2020]


PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU (doc).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. 2022. GODINE (doc).

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (pdf)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (pdf).
[08.01.2020]


ODLUKA O 3.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019.
Verzija za ispis

ODLUKA O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE 2020.I 2021. GODINE (doc).

III.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (doc).
[08.01.2020]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU).
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU). (pdf).
[13.11.2019]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (pdf).

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2020. do 2022. (pdf).
[13.11.2019]


ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
Verzija za ispis

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE (pdf)


OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE(pdf)


IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE
(pdf)


IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE(pdf) (pdf)
[26.09.2019]


PROGRAMI UZ II. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. g,
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).

I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


I. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.09.2019]


ODLUKA O 2. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE 2020.I 2021. GODINE (pdf).

II.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).
[31.07.2019]


FINANCISKI IZVJEŠTAJ OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
Verzija za ispis

FINANCISKI IZVJEŠTAJ OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE (xls)

[31.07.2019]


IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018. GODINU
Verzija za ispis

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. GODINU (pdf).

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE (pdf).
[25.04.2019]


IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2018. GODINE (pdf).

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[25.04.2019]


ODLUKA O I.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA2019. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (pdf).

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).
[24.04.2019]


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12 2018. GODINE (pdf).
[24.04.2019]


DOKUMENTI 2018. GODINE
Verzija za ispis

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018. (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2018. godine (pdf).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - BILANCU BILANCA NA DAN 31. prosinac 2018 (bilješke od br. 1 do br. 17) (pdf).

POPIS UGOVORNIH ODNOSA, KOJI MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA U 2018. GODINI.

REFERENTNA STRANICA 2018
[21.02.2019]


Programi i Odluke uz Proračun Općine Đurmanec za 2019. g
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2019. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).


ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


PROGRAMI UZ III. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. g,
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).

I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


I. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU (pdf).
[15.01.2019]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2019. - 2021. GODINE (
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2019. - 2021. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


III. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE
Verzija za ispis

III. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


ODLUKU O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU)
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2019. godinu) (pdf).
[14.11.2018]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU (pdf).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. (pdf).
[14.11.2018]


IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
Verzija za ispis

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)
[03.10.2018]


ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNU OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)


OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)


IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE
(pdf)
[03.10.2018]


POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-30.06.2018
Verzija za ispis

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-30.06.2018 (xls)
[01.08.2018]


ODLUKU O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
Verzija za ispis

ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE (pdf).

II. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE (pdf).

II. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

II. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. G. (pdf)

II. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI. (pdf)

II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018. GODINU (pdf).
[01.08.2018]


ODLUKA O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE (pdf).

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018.GODINU (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. G. (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI. (pdf)
[09.05.2018]


ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORACUNA OPCINE ÐURMANEC ZA 2017.GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORACUNA OPCINE ÐURMANEC ZA 2017.GODINU (pdf).

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINU (xls)
[09.05.2018]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017. GODINE 22.02.2018. GODINE
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2017. godine (pdf).


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU(pdf).

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2017. GODINE(pdf).

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU POLJOPRIVREDNOG REDARA ZA 2017. GODINU(pdf).
[22.02.2018]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017 (xls)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2017. godine (pdf).
[15.02.2018]


Programi i Odluke uz Proračun Općine Đurmanec za 2018. g
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2018. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU (pdf).


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 2018. GODINU (pdf).


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2020. GODINE (pdf).


ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE IZ PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC U 2018. GODINI (pdf).


ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2018. GODINE (pdf).


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[22.01.2018]


Proračun Općine Đurmanec 2018.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12 ), te članka 15. Statuta Općine Đurmanec ('Službeni Glasnik Krapinsko Zagorske županije' broj 8/13 i 6/14 Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 4. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine,donosi


PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018.GODINU (pdf).
[22.01.2018]


PROGRAMI UZ III. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. g,
i>Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


III. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (pdf).


III. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI (pdf).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2017. GODINI (pdf).


III.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O 3.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.
>Verzija za ispis

ODLUKU O III. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O 2.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.
Verzija za ispis

ODLUKU O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine (pdf).

II.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODI (xls)
[04.12.2017]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017.GODINE (pdf).
[04.12.2017]


ODLUKA O 1.IZMJENI PRORAĆUNA OPĆINE ĐURMANEC OD 01.01. DO 31.12.2017.
Verzija za ispis

Odluka o I. Izmjeni Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.godine (pdf).

I.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODI (xls)
[04.12.2017]


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.GODINE (pdf).

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016 (xls)


BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2016. godine (pdf).
[02.03.2017]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.g.
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2017. GODINI (pdf).


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 2017. GODINU (pdf).


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ II. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[21.01.2017]


ODLUKA O II. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

ODLUKA O 2.IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.GODINE
(pdf).
[22.12.2016]


Proračun Općine Đurmanec 2017.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 19. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2016. godine,
donosi

PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017.GODINU (pdf).
[22.12.2016]


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2017. godinu)
Verzija za ispis

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE, (uz prijedlog Proračuna za 2017. godinu).
[29.11.2016]


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[29.11.2016]


I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
(pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016. (pdf).
[28.09.2016]


ODLUKA O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

Odluka o 1.izmjeni proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.godine
(pdf).
[20.07.2016]


OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.
Verzija za ispis

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. (pdf).
[20.07.2016]


I. IZMJENA I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2016. GODINI (pdf).
[01.06.2016]


ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROCEDURE PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE ĐURMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROCEDURE PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).
[03.03.2016]


SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU(pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE (pdf).
[27.01.2016]


Proračun Općine Đurmanec 2016.godinu
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine,
donosi

PRORAČUN
OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016.GODINUVerzija za ispis

PRORAČUN OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016.GODINU (pdf).
[27.01.2016]


razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
StoŞer CZ Đurmanec
razmak
razmak
Dječji vrtić Đurmanec
razmak
razmak
Izjava o pristupačnosti
razmak