Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
SluĹžbeni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natječaji
razmak
ZaĹĄtita okoliĹĄa
razmak
Proračun
razmak
Strategija razvoja Općine Đurmanec
razmak
Savjetovanje s javnošću
razmak
razmak
Suradnja s OŠ Đurmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o RĹ I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Općinsko vijeće
razmak
razmak
Registar imovine Općine Đurmanec
razmak""
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU (pdf).
[20.01.2021]


Izvješće o provedbi Zakona o pravo na pristup informacijama za 2019. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (pdf).
[31.01.2020]


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (pdf).

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (excel).
[19.01.2018]


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.01.2017]


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


Pravo na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Općina Đurmanec tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Općini Đurmanec omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Općina Đurmanec, Službenik za informiranje, Đurmanec 137, 49 225 Đurmanec.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik svakim radnim danom od 7,30 do 14,30 sati u Upravnom odjelu Općine Đurmanec.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj: 049/346-326, putem telefaxa na broj: 049/346-327 i putem e-maila na adresu: miro.pavic@djurmanec.hr, u kojim slučajevima se o istome sastavlja službena zabilješka.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama - Službenik za informiranje Općine Đurmanec je:
MIRO PAVIĆ, iur.,
stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu Općine Đurmanec

E-mail: miro.pavic@djurmanec.hr

Tel.: 049/346-326
Fax: 049/346-327

Prilozi:

Zakon o pravu na pristup informaciji (pdf).

Kriteriji (pdf).

Odluka o određivanju službenika za informiranje (pdf).

Odluka o ustrojavanju kataloga (pdf).

Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije


[23.01.2015]


razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
StoŞer CZ Đurmanec
razmak
razmak
Dječji vrtić Đurmanec
razmak