Osoba za nepravilnosti
Osoba zadužena za nepravilnosti u Općini Đurmanec je Monika Artić, rođ. Belošević, viši stručni referent za računovodstvo i financije u Upravnom odjelu Općine Đurmanec.
Sukladno odredbi članka 6. stavka 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, broj 70/12), općinski načelnik objavljuje podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti, kako slijedi:...

U privitku detaljnije

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE O NEPRAVILNOSTI (pdf).

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI (pdf).
[11.09.2015]