Izvod iz skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
[21.09.2020]


24. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0008
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 3.rujna 2020.


Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 11.rujna (petak) u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u društvenim prostorijama u Zadružnom domu na Hromcu, u prizemlju, Hromec 49 a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
[04.09.2020]


Izvod iz skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
[05.06.2020]


23. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0006
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 27. svibnja 2020.


Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 03. lipnja 2020. godine, (srijeda).

Sjednica će se održati u prostorijama Osnovne škole Đurmanec u Đurmancu, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
[27.05.2020]


Izvod iz skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća
[30.04.2020]


22. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0005
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 24. travnja 2020.


Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 29. travnja 2020. godine, (srijeda).

Sjednica će se održati elektronskim putem, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
[24.04.2020]


Izvod iz skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
[01.04.2020]


21. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0004
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 31. ožujka 2020. godine, (utorak)

Sjednica će se održati elektronskim putem, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
[23.03.2020]


Izvod iz skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća
[28.02.2020]


20. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0001
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 21. veljače 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 27. veljače 2020. godine, (četvrtak) u 19,30 sati.


Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
[21.02.2020]


Izvod iz skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
[31.12.2019]


19. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/19-01/0012
URBROJ:2140/02-01-19-1
Đurmanec, 10. prosinca 2019.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za


dan 17. prosinca 2019. godine, (utorak) u 19,30 sati.


Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
[10.12.2019]


Izvod iz skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Izvod iz skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
[14.11.2019]


18. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/19-01/0011
URBROJ:2140/02-01-19-1
Đurmanec, 22. listopada 2019.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za


dan 29. listopada 2019. godine, (utorak) u 19,00 sati.


Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec
[25.10.2019]