V. izmjena Plana nabave Općine Đurmanec za 2019.
Verzija za ispis

V. IZMJENU PLANA NABAVE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU
[12.08.2019]


IV. izmjena Plana nabave Općine Đurmanec za 2019.
Verzija za ispis

IV. IZMJENU PLANA NABAVE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU
[10.07.2019]


III. izmjena Plana nabave Općine Đurmanec za 2019.
Verzija za ispis

III. IZMJENU PLANA NABAVE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU
[05.07.2019]


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Izgradnja dječjeg vrtića u Đurmancu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

TROŠKOVNIK-IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U ĐURMANCU

DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI
[03.05.2019]


I. izmjena Plana nabave Općine Đurmanec za 2019.
Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU
[11.02.2019]


PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU (pdf).
[08.01.2019]


Obavijest o objavljenom javnom nadmetanju
Naručitelj: OPĆINA ĐURMANEC je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Usluge zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području općine Đurmanec,
broj objave: 2018/S 0F2-0026123, čije detalje možete vidjeti na stranicama EOJN.
[28.09.2018]


Obavijest o sklopljenom ugovoru
Naručitelj: OPĆINA ĐURMANEC je objavio "Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave" za postupak: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Đurmanec, broj objave: 2018/S 0F3-0026150.
[28.09.2018]


IV. izmjena Plana nabave Općine Đurmanec za 2018. g.
Verzija za ispis

IV. IZMJENU PLANA NABAVE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU
[30.08.2018]


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
[07.08.2018]


Objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je naručitelj Općina Đurmanec objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Đurmanec. Uvid u dokumentaciju za nadmetanje i ponudbeni troškovnik GS mogu izvršiti putem EOJN.
[31.07.2018]


III. izmjenu Plana nabave
Verzija za ispis

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU-TABLICA
[30.07.2018]


II. izmjenu Plana nabave
Verzija za ispis

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU(xls)

[30.07.2018]


Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, oznake NC 2 – Gornja Podbrezovica – Samobolički – Lepaji.
Temeljem provedenog postupka javne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, oznake NC 2 – Gornja Podbrezovica – Samobolički – Lepaji,

na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda utvrđena je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja JEDINSTVO KRAPINA d.o.o., Mihaljekov jarek 33, 49 000 KRAPINA, OIB: 9xxxxxxxx, budući da je ponuda prihvatljiva, u okviru osiguranih sredstava,

u potpunosti sukladna dokumentaciji o nabavi te je po kriteriju odabira ponude ocijenjena najvišim brojem bodova – rang 1 (sve sukladno ocjeni i rangiranju ponuda u priloženom Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, a za ukupnu cijenu ponude: 5.243.638,00 kuna bez PDV-a,

odnosno s PDV-om: 6.554.547,50 kuna.


Na Sljedećem linku možete skinuti službene dokumente:
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
ODLUKA O ODABIRU
[20.06.2018]


OBAVIJEST O OBJAVLJENOM JAVNOM NADMETANJU
Otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – nerazvrstana cesta na području općine Đurmanec – NC 2 – Gornja Podbrezovica – Samobolički – Lepaji“ objavljen je na servisu za praćenje javnih nadmetanja www.javnanadmetanja.com pod oznakom 2018/S 0F2-0012149.

Sve detaljnije informacije se mogu pronaći na stranicama EOJN ili zatražiti od Upravnog odjela Općine Đurmanec
[17.05.2018]


I. izmjena Plana nabave za 2018. g
Verzija za ispis

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU
[20.02.2018]


PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU (pdf).
[19.01.2018]


PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2017. GODINI
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2017. GODINI (pdf).
[18.01.2018]


III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/17-01/0012
URBROJ:2140/02-02-17-1
Đurmanec, 29. prosinca 2017.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa III. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2017. godinu, općinski načelnik donosi

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU


Verzija za ispis

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
[29.12.2017]


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/17-01/0007
URBROJ:2140/02-02-17-1
Đurmanec, 10. listopada 2017.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2017. godinu, općinski načelnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU


Verzija za ispis

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU


[12.10.2017]


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:330-01/17-01/04
URBROJ:2140/02-02-17-1
Đurmanec, 9. lipnja 2017.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2017. godinu, općinski načelnik donosi


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU


Verzija za ispis

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU


[28.07.2017]


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA:340-03/17-01/114
URBROJ:2140/02-02-17-4
Đurmanec, 26. srpnja 2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMAJavni naručitelj Općina Đurmanec je, u cilju prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec u 2017. godini, dana 20. srpnja 2017. godine objavio na internet stranici Općine Đurmanec dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija), kriterije za odabir ponude te potrebna jamstva u trajanju od 5 (pet) dana, zaključno s 25. srpnja 2017. godine.

U navedenom roku, javni naručitelj Općina Đurmanec nije zaprimio primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju koje je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave.

Javni naručitelj Općina Đurmanec će u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, objaviti Obavijest o nadmetanju zajedno s cjelokupnom dokumentacijom o nabavi za predmetni postupak javne nabave te se obavještavaju zainteresirani gospodarski subjekti da navedenu dokumentaciju preuzmu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH....Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (pdf).


[26.07.2017]


PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PRIPREMI POSTUPKA JAVNE NABAVE
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA:340-03/17-01/114
URBROJ:2140/02-02-17-2
Đurmanec, 20. srpnja 2017.


- SVIM ZAINTERRESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMAPREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima u pripremi postupka javne nabave za predmet nabave:
Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine
Đurmanec u 2017. godini
- poziv, dostavlja sePoštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Đurmanec priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec u 2017. godini, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 250.000,00 kuna bez PDV-a.

Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Općina Đurmanec stavlja slijedeće dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija) te kriterije za odabir ponude, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet dana, zaključno s 25. srpnja 2017.

Nakon provedenog savjetovanja, javni naručitelj Općina Đurmanec će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama, a zatim nastaviti sa postupkom nabave.

Pozivamo Vas da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedenu dokumentaciju dostavite na pismenim putem na e-mail: miro.pavic@djurmanec.hr zaključno sa 25. srpnja 2017. godine.


Verzija za ispis

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PRIPREMI POSTUPKA JAVNE NABAVE (pdf).

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (doc).

Prilog 2.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) (doc).

TROŠKOVNIK ZA ASFALTIRANJE (doc).
[20.07.2017]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2016. GODINI (pdf).
[06.02.2017]


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU (pdf).
[13.01.2017]


III. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2016. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/10
URBROJ:2140/02-02-15-1
Đurmanec, 22. prosinca 2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosi


III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU


Verzija za ispis

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
[13.01.2017]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2016. GODINI (pdf).
[18.08.2016]


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/16-01/
URBROJ:2140/02-02-16-1
Đurmanec, 18. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2016. godinu, općinski načelnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU

Verzija za ispis

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
[18.08.2016]


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/16-01/23
URBROJ:2140/02-02-16-1
Đurmanec, 27. lipnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2016. godinu, općinski načelnik donosi


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU

Verzija za ispis

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
[18.08.2016]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2015. GODINI (pdf).
[29.01.2016]


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/10
URBROJ:2140/02-02-15-1
Đurmanec, 22. prosinca 2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2015. GODINU


Verzija za ispis

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu TABLICA
[19.01.2016]


Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:023-01/14-01/01
URBROJ:2140/02-14-1
Đurmanec, 3. veljače 2014.

Na temelju članka 3., članka 18., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 8/13.), općinski načelnik Općine Đurmanec donosi


ODLUKU
o provedbi postupaka bagatelne nabave

Verzija za ispis

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
[11.09.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:330-01/15-01/03
URBROJ:2140/02-02-15-1
Đurmanec, 30. lipnja 2015.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godinu
[26.08.2015]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/05
URBROJ:2140/02-02-14-1
Đurmanec, 10. srpnja 2015.Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2015. GODINU


Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu TABLICA
[29.07.2015]


PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2140/02-15-1
Đurmanec, 5. siječnja 2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosiPLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2015. godinu


Verzija za ispis

PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
[19.01.2015]


II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/14-01/15
URBROJ:2140/02-14-1
Đurmanec, 29. prosinca 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa III. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2014. godinu, općinski načelnik donosi


II. IZMJENU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu


Verzija za ispis

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
[19.01.2015]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/14-01/08
URBROJ:2140/02-14-1
Đurmanec, 24. srpnja 2014.


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2014. godinu, općinski načelnik donosi

I. IZMJENU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu

Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
[19.01.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini na dan 31. prosinca 2014.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godinu
[19.01.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini na dan 30.lipanj 2014.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godinu
[22.07.2014]


Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2014. godinu, općinski načelnik donosi

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Verzija za ispis
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
[15.01.2014]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu
KLASA:330-01/13-01/03
URBROJ:2140/02-13-2
Đurmanec, 31. prosinca 2013.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu
I) Ugovori o javnoj nabavi
....

Verzija za ispis (pdf).
[11.01.2014]


Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za općinskog načelnika
IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 90/11 i 83/13)
za čelnika tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)Verzija za ispis (pdf).
[09.09.2013]


Otvoreni postupak javne nabave za radove na izgradnji školske dvorane Đurmanec
Dokumenti vezani uz postupak javne nabave za radove na izgradnji školske dvorane Đurmanec:

1. ponudbeni troškovnik školske dvorane Đurmanec
Verzija za ispis (pdf).

2. dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave
Verzija za ispis (pdf).

3. pojašnjenje uz dokumentaciju za nadmetanje
Verzija za ispis (pdf).
[22.08.2013]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. i 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. , 2011 i 2012. godinu:
1.Ugovori o javnoj nabavi
2.Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Verzija za ispis (pdf).
[18.02.2013]


Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11) i članka 13. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2013. godinu, općinski načelnik donosi

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Verzija za ispis (pdf).
[07.01.2013]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. i 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. , 2011 i 2012. godinu:
1.Ugovori o javnoj nabavi
2.Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Verzija za ispis (pdf).
[04.09.2012]


Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za općinskog načelnika
IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011) za čelnika tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)Verzija za ispis (pdf).
[10.08.2012]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11) i članka 13. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2012. godinu, općinski načelnik donosi
I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu....

Verzija za ispis (pdf).
[05.07.2012]


PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11), članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine» broj 22/12) i članka 13. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2012. godinu, općinski načelnik donosi,
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu

Verzija za ispis (pdf).
[23.05.2012]


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima OPĆINA ĐURMANEC ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
[05.04.2012]