Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
Slu啪beni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natje膷aji
razmak
Za拧tita okoli拧a
razmak
Prora膷un
razmak
Strategija razvoja Op膰ine 膼urmanec
razmak
Savjetovanje s javno拧膰u
razmak
razmak
Suradnja s O艩 膼urmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o R艩I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Op膰insko vije膰e
razmak
razmak
Registar imovine Op膰ine 膼urmanec
razmak""
razmak
Prostorni plan
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


Poziv za dostavu ponuda za radove na sanaciji udarnih rupa i o箃e鎒nja na asfaltiranim cestama na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec
Na poveznicma mo緀te preuzeti poziv za dostavu ponuda za radove na sanaciji udarnih rupa i o箃e鎒nja na asfaltiranim cestama na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec
Poziv za dostavu ponude (pdf.)
POZIV na dostavu ponude - sanacija udarnih rupa (docx)
[01.06.2022]


Poziv za dostavu ponuda za usluge ko筺je bankina i javnih povr筰na uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Poziv za dostavu ponuda za usluge ko筺je bankina i javnih povr筰na uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec (pdf).

Poziv za dostavu ponuda za usluge ko筺je bankina i javnih povr筰na uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec(doc).
[13.05.2022]


STATISTI菿O IZVJE┢E O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. g
Verzija za ispis

STATISTI菿O IZVJE┢E O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. g (pdf).
[15.03.2022]


Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec (pdf).

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec (doc).
[14.02.2022]


PLAN NABAVE ZA 2022. godinu
Verzija za ispis

ODLUKA - PLAN NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. GODINU (pdf).

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU (xlsx).
[01.02.2022]


PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave
Verzija za ispis

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave (docx)

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave (pdf)
[25.10.2021]


II. izmjena Plana nabave za 2021. godinu
Verzija za ispis

II. izmjena Plana nabave za 2021. g - odluka (docx)

2. izmjena Plana nabave - tablica (xlsx)
[30.07.2021]


I. izmjena Plana nabave za 2021. godinu
Verzija za ispis
1. izmjena Plana nabave za 2021. - tablica (xlsx)
[09.04.2021]


PLAN NABAVE ZA 2021. godinu
Verzija za ispis

ODLUKA - PLAN NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU (pdf).

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU (xlsx).
[15.01.2021]


V. IZMJENA PLANA NABAVE ZA OP艻NU 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU
Verzija za ispis

V. izmjena Plana nabave za 2020. godinu - tablica (pdf)

V. izmjena Plana nabave za 2020. godinu - tablica (docx).
[26.10.2020]


IV. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu
Verzija za ispis

IV. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU

IV. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU TABLICA (docx).
[05.10.2020]


III. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu
Verzija za ispis

III. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU

III. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU TABLICA (docx).
[22.07.2020]


II. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu
Verzija za ispis

II. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU

II. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU TABLICA (docx).
[30.04.2020]


I. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu
Verzija za ispis

ODLUKA - I. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU

V. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU
[13.03.2020]


Obavijest o objavljenom javnom nadmetanju za postupak Izgradnja i opremanje dje鑚eg vrti鎍 u op鎖ni 衭rmanec
Obavje箃avaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je Naru鑙telj: OP艻NA 蠻RMANEC, objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Izgradnja i opremanje dje鑚eg vrti鎍 u op鎖ni 衭rmanec, broj objave: 2020/S 0F2-0003612.
Izgradnja dje鑚eg vrti鎍 u 衭rmancu biti 鎒 sufinancirana sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podru鑚ima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, pobolj筧nje ili pro筰renje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovni箃vo, uklju鑥ju鎖 slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, pobolj筧nje ili pro筰renje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovni箃vo, uklju鑥ju鎖 slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Detalje o objavi mo緀te vidjeti na stranicama EOJN-a, a rok za dostavu ponuda je 18. velja鑕 do 10,00 sati.
[29.01.2020]


Izvje规e o prethodnom savjetovanju – Izgradnja dje鑚eg vrti鎍 u 衭rmancu

Izvje规e o prethodnom savjetovanju – Izgradnja dje鑚eg vrti鎍 u 衭rmancu (pdf).
[27.01.2020]


Objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Obavje箃avaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave:

Izgradnja i opremanje dje鑚eg vrti鎍 u 衭rmancu.

Uvid u dokumentaciju za nadmetanje, ponudbeni tro筴ovnik i izvode iz projektne dokumentacije GS mogu izvr筰ti putem EOJN (u prilogu poveznica na stranice EOJN).

EOJN (pdf).
[20.01.2020]


PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU (pdf).
[10.01.2020]


V. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2019.
Verzija za ispis

V. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU
[12.08.2019]


IV. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2019.
Verzija za ispis

IV. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU
[10.07.2019]


III. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2019.
Verzija za ispis

III. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU
[05.07.2019]


Izvje规e o provedenom prethodnom savjetovanju – Izgradnja dje鑚eg vrti鎍 u 衭rmancu
Verzija za ispis

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

TRO㎏OVNIK-IZGRADNJA DJE菾EG VRTI艫 U 蠻RMANCU

DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI
[03.05.2019]


I. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2019.
Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU
[11.02.2019]


PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU (pdf).
[08.01.2019]


Obavijest o objavljenom javnom nadmetanju
Naru鑙telj: OP艻NA 蠻RMANEC je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Usluge zimskog 鑙规enja nerazvrstanih cesta i ostalih javnih povr筰na na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec,
broj objave: 2018/S 0F2-0026123, 鑙je detalje mo緀te vidjeti na stranicama EOJN.
[28.09.2018]


Obavijest o sklopljenom ugovoru
Naru鑙telj: OP艻NA 蠻RMANEC je objavio "Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave" za postupak: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec, broj objave: 2018/S 0F3-0026150.
[28.09.2018]


IV. izmjena Plana nabave Op鎖ne 衭rmanec za 2018. g.
Verzija za ispis

IV. IZMJENU PLANA NABAVE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU
[30.08.2018]


Izvje规e o provedenom prethodnom savjetovanju
Verzija za ispis

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
[07.08.2018]


Objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Obavje箃avaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec. Uvid u dokumentaciju za nadmetanje i ponudbeni tro筴ovnik GS mogu izvr筰ti putem EOJN.
[31.07.2018]


III. izmjenu Plana nabave
Verzija za ispis

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU-TABLICA
[30.07.2018]


II. izmjenu Plana nabave
Verzija za ispis

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU(xls)

[30.07.2018]


Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec, oznake NC 2 – Gornja Podbrezovica – Samoboli鑛i – Lepaji.
Temeljem provedenog postupka javne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija gra餰vine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – nerazvrstane ceste na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec, oznake NC 2 – Gornja Podbrezovica – Samoboli鑛i – Lepaji,

na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda utvr餰na je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja JEDINSTVO KRAPINA d.o.o., Mihaljekov jarek 33, 49 000 KRAPINA, OIB: 9xxxxxxxx, budu鎖 da je ponuda prihvatljiva, u okviru osiguranih sredstava,

u potpunosti sukladna dokumentaciji o nabavi te je po kriteriju odabira ponude ocijenjena najvi筰m brojem bodova – rang 1 (sve sukladno ocjeni i rangiranju ponuda u prilo緀nom Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, a za ukupnu cijenu ponude: 5.243.638,00 kuna bez PDV-a,

odnosno s PDV-om: 6.554.547,50 kuna.


Na Sljede鎒m linku mo緀te skinuti slu綽ene dokumente:
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
ODLUKA O ODABIRU
[20.06.2018]


OBAVIJEST O OBJAVLJENOM JAVNOM NADMETANJU
Otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „Rekonstrukcija gra餰vine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – nerazvrstana cesta na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec – NC 2 – Gornja Podbrezovica – Samoboli鑛i – Lepaji“ objavljen je na servisu za pra鎒nje javnih nadmetanja www.javnanadmetanja.com pod oznakom 2018/S 0F2-0012149.

Sve detaljnije informacije se mogu prona鎖 na stranicama EOJN ili zatra緄ti od Upravnog odjela Op鎖ne 衭rmanec
[17.05.2018]


I. izmjena Plana nabave za 2018. g
Verzija za ispis

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU
[20.02.2018]


PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU (pdf).
[19.01.2018]


PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVR〦NJA U 2017. GODINI
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVR〦NJA U 2017. GODINI (pdf).
[18.01.2018]


III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/17-01/0012
URBROJ:2140/02-02-17-1
衭rmanec, 29. prosinca 2017.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa III. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2017. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU


Verzija za ispis

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU
[29.12.2017]


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/17-01/0007
URBROJ:2140/02-02-17-1
衭rmanec, 10. listopada 2017.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2017. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU


Verzija za ispis

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU


[12.10.2017]


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:330-01/17-01/04
URBROJ:2140/02-02-17-1
衭rmanec, 9. lipnja 2017.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2017. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU


Verzija za ispis

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU


[28.07.2017]


IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
Stru鑞o povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA:340-03/17-01/114
URBROJ:2140/02-02-17-4
衭rmanec, 26. srpnja 2017.
IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMAJavni naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec je, u cilju prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec u 2017. godini, dana 20. srpnja 2017. godine objavio na internet stranici Op鎖ne 衭rmanec dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehni鑛e specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isklju鑕nje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isklju鑕nje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija), kriterije za odabir ponude te potrebna jamstva u trajanju od 5 (pet) dana, zaklju鑞o s 25. srpnja 2017. godine.

U navedenom roku, javni naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec nije zaprimio primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju koje je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave.

Javni naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec 鎒 u Elektroni鑛om oglasniku javne nabave RH, objaviti Obavijest o nadmetanju zajedno s cjelokupnom dokumentacijom o nabavi za predmetni postupak javne nabave te se obavje箃avaju zainteresirani gospodarski subjekti da navedenu dokumentaciju preuzmu putem Elektroni鑛og oglasnika javne nabave RH....Verzija za ispis

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (pdf).


[26.07.2017]


PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PRIPREMI POSTUPKA JAVNE NABAVE
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
Stru鑞o povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA:340-03/17-01/114
URBROJ:2140/02-02-17-2
衭rmanec, 20. srpnja 2017.


- SVIM ZAINTERRESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMAPREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima u pripremi postupka javne nabave za predmet nabave:
Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na podru鑚u Op鎖ne
衭rmanec u 2017. godini
- poziv, dostavlja sePo箃ovani,

obavje箃avamo Vas da javni naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec u 2017. godini, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 250.000,00 kuna bez PDV-a.

Sukladno 鑜anku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec stavlja slijede鎒 dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehni鑛e specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isklju鑕nje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isklju鑕nje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija) te kriterije za odabir ponude, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet dana, zaklju鑞o s 25. srpnja 2017.

Nakon provedenog savjetovanja, javni naru鑙telj Op鎖na 衭rmanec 鎒 razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvje规e o prihva鎒nim i neprihva鎒nim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama, a zatim nastaviti sa postupkom nabave.

Pozivamo Vas da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedenu dokumentaciju dostavite na pismenim putem na e-mail: miro.pavic@djurmanec.hr zaklju鑞o sa 25. srpnja 2017. godine.


Verzija za ispis

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PRIPREMI POSTUPKA JAVNE NABAVE (pdf).

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (doc).

Prilog 2.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) (doc).

TRO㎏OVNIK ZA ASFALTIRANJE (doc).
[20.07.2017]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2016. godini
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVR〦NJA U 2016. GODINI (pdf).
[06.02.2017]


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU (pdf).
[13.01.2017]


Obavijest temeljem 鑜anka 80. zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)
Temeljem 鑜anka 80. Zakona o javnoj nabavi (凬arodne novine broj 120/16 obavje箃avamo zainteresiranu javnost da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je na鑕lnik Op鎖ne 衭rmanec Damir Belo筫vi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi.


Verzija za ispis (pdf).
[13.01.2017]


III. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2016. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/15-01/10
URBROJ:2140/02-02-15-1
衭rmanec, 22. prosinca 2015.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2015. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi


III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU


Verzija za ispis

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
[13.01.2017]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2016. godini
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVR〦NJA U 2016. GODINI (pdf).
[18.08.2016]


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/16-01/
URBROJ:2140/02-02-16-1
衭rmanec, 18. srpnja 2016.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa Prora鑥nom Op鎖ne 衭rmanec za 2016. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU

Verzija za ispis

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
[18.08.2016]


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/16-01/23
URBROJ:2140/02-02-16-1
衭rmanec, 27. lipnja 2016.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2016. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU

Verzija za ispis

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
[18.08.2016]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2015. godini

Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVR〦NJA U 2015. GODINI (pdf).
[29.01.2016]


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/15-01/10
URBROJ:2140/02-02-15-1
衭rmanec, 22. prosinca 2015.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2015. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2015. GODINU


Verzija za ispis

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu TABLICA
[19.01.2016]


Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:023-01/14-01/01
URBROJ:2140/02-14-1
衭rmanec, 3. velja鑕 2014.

Na temelju 鑜anka 3., 鑜anka 18., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13. i 143/13.) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko – zagorske 緐panije" br. 8/13.), op鎖nski na鑕lnik Op鎖ne 衭rmanec donosi


ODLUKU
o provedbi postupaka bagatelne nabave

Verzija za ispis

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
[11.09.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2015. godini
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:330-01/15-01/03
URBROJ:2140/02-02-15-1
衭rmanec, 30. lipnja 2015.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2015. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2015. godinu
[26.08.2015]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/15-01/05
URBROJ:2140/02-02-14-1
衭rmanec, 10. srpnja 2015.Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2015. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2015. GODINU


Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu TABLICA
[29.07.2015]


PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2140/02-15-1
衭rmanec, 5. sije鑞ja 2015.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa Prora鑥nom Op鎖ne 衭rmanec za 2015. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosiPLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2015. godinu


Verzija za ispis

PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
[19.01.2015]


II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/14-01/15
URBROJ:2140/02-14-1
衭rmanec, 29. prosinca 2014.

Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa III. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2014. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi


II. IZMJENU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu


Verzija za ispis

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
[19.01.2015]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC
OP艻NSKI NA菶LNIK

KLASA:400-01/14-01/08
URBROJ:2140/02-14-1
衭rmanec, 24. srpnja 2014.


Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13 i 143/13) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2014. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi

I. IZMJENU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu

Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
[19.01.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godini na dan 31. prosinca 2014.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godinu
[19.01.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godini na dan 30.lipanj 2014.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja u 2014. godinu
[22.07.2014]


Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13. i 143/13.) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 8/13), a u skladu sa Prora鑥nom Op鎖ne 衭rmanec za 2014. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Verzija za ispis
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
[15.01.2014]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu
KLASA:330-01/13-01/03
URBROJ:2140/02-13-2
衭rmanec, 31. prosinca 2013.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu
I) Ugovori o javnoj nabavi
....

Verzija za ispis (pdf).
[11.01.2014]


Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za op鎖nskog na鑕lnika
IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU 萀ANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 90/11 i 83/13)
za 鑕lnika tijela naru鑙telja (鑜anak 13. stavak 2. to鑛a 1.)Verzija za ispis (pdf).
[09.09.2013]


Otvoreni postupak javne nabave za radove na izgradnji 筴olske dvorane 衭rmanec
Dokumenti vezani uz postupak javne nabave za radove na izgradnji 筴olske dvorane 衭rmanec:

1. ponudbeni tro筴ovnik 筴olske dvorane 衭rmanec
Verzija za ispis (pdf).

2. dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave
Verzija za ispis (pdf).

3. poja筺jenje uz dokumentaciju za nadmetanje
Verzija za ispis (pdf).
[22.08.2013]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja za 2010., 2011. i 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja za 2010. , 2011 i 2012. godinu:
1.Ugovori o javnoj nabavi
2.Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Verzija za ispis (pdf).
[18.02.2013]


Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11) i 鑜anka 13. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09), a u skladu sa Prora鑥nom Op鎖ne 衭rmanec za 2013. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Verzija za ispis (pdf).
[07.01.2013]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja za 2010., 2011. i 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr筫nja za 2010. , 2011 i 2012. godinu:
1.Ugovori o javnoj nabavi
2.Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Verzija za ispis (pdf).
[04.09.2012]


Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za op鎖nskog na鑕lnika
IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU 萀ANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011) za 鑕lnika tijela naru鑙telja (鑜anak 13. stavak 2. to鑛a 1.)Verzija za ispis (pdf).
[10.08.2012]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu
Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11) i 鑜anka 13. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09), a u skladu sa I. izmjenom Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2012. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi
I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu....

Verzija za ispis (pdf).
[05.07.2012]


PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu
Na temelju 鑜anka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11), 鑜anka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine» broj 22/12) i 鑜anka 13. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09), a u skladu sa Prora鑥nom Op鎖ne 衭rmanec za 2012. godinu, op鎖nski na鑕lnik donosi,
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu

Verzija za ispis (pdf).
[23.05.2012]


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem 鑜anka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima OP艻NA 蠻RMANEC ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, 鑜ana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
[05.04.2012]


razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
Sto啪er CZ 膼urmanec
razmak
razmak
Dje膷ji vrti膰 膼urmanec
razmak
razmak
Izjava o pristupa鑞osti
razmak