Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2016. GODINI (pdf).
[06.02.2017]


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU (pdf).
[13.01.2017]


III. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2016. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/10
URBROJ:2140/02-02-15-1
Đurmanec, 22. prosinca 2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosi


III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU


Verzija za ispis

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
[13.01.2017]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini
Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2016. GODINI (pdf).
[18.08.2016]


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/16-01/
URBROJ:2140/02-02-16-1
Đurmanec, 18. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2016. godinu, općinski načelnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU

Verzija za ispis

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
[18.08.2016]


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/16-01/23
URBROJ:2140/02-02-16-1
Đurmanec, 27. lipnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2016. godinu, općinski načelnik donosi


I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU

Verzija za ispis

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2016. GODINU
[18.08.2016]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Verzija za ispis

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2015. GODINI (pdf).
[29.01.2016]


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/10
URBROJ:2140/02-02-15-1
Đurmanec, 22. prosinca 2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa II. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosi


II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2015. GODINU


Verzija za ispis

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu TABLICA
[19.01.2016]


Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:023-01/14-01/01
URBROJ:2140/02-14-1
Đurmanec, 3. veljače 2014.

Na temelju članka 3., članka 18., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 8/13.), općinski načelnik Općine Đurmanec donosi


ODLUKU
o provedbi postupaka bagatelne nabave

Verzija za ispis

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
[11.09.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:330-01/15-01/03
URBROJ:2140/02-02-15-1
Đurmanec, 30. lipnja 2015.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godinu
[26.08.2015]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/05
URBROJ:2140/02-02-14-1
Đurmanec, 10. srpnja 2015.Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2015. GODINU


Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu TABLICA
[29.07.2015]


PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2140/02-15-1
Đurmanec, 5. siječnja 2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2015. godinu, općinski načelnik donosiPLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2015. godinu


Verzija za ispis

PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2015. godinu
[19.01.2015]


II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/14-01/15
URBROJ:2140/02-14-1
Đurmanec, 29. prosinca 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa III. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2014. godinu, općinski načelnik donosi


II. IZMJENU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu


Verzija za ispis

II. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
[19.01.2015]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:400-01/14-01/08
URBROJ:2140/02-14-1
Đurmanec, 24. srpnja 2014.


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2014. godinu, općinski načelnik donosi

I. IZMJENU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu

Verzija za ispis

I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2014. godinu
[19.01.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini na dan 31. prosinca 2014.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godinu
[19.01.2015]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini na dan 30.lipanj 2014.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Verzija za ispis
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godinu
[22.07.2014]


Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2014. godinu, općinski načelnik donosi

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Verzija za ispis
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
[15.01.2014]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu
KLASA:330-01/13-01/03
URBROJ:2140/02-13-2
Đurmanec, 31. prosinca 2013.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu
I) Ugovori o javnoj nabavi
....

Verzija za ispis (pdf).
[11.01.2014]


Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za općinskog načelnika
IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 90/11 i 83/13)
za čelnika tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)Verzija za ispis (pdf).
[09.09.2013]


Otvoreni postupak javne nabave za radove na izgradnji školske dvorane Đurmanec
Dokumenti vezani uz postupak javne nabave za radove na izgradnji školske dvorane Đurmanec:

1. ponudbeni troškovnik školske dvorane Đurmanec
Verzija za ispis (pdf).

2. dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave
Verzija za ispis (pdf).

3. pojašnjenje uz dokumentaciju za nadmetanje
Verzija za ispis (pdf).
[22.08.2013]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. i 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. , 2011 i 2012. godinu:
1.Ugovori o javnoj nabavi
2.Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Verzija za ispis (pdf).
[18.02.2013]


Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11) i članka 13. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2013. godinu, općinski načelnik donosi

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Verzija za ispis (pdf).
[07.01.2013]


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. i 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. , 2011 i 2012. godinu:
1.Ugovori o javnoj nabavi
2.Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Verzija za ispis (pdf).
[04.09.2012]


Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za općinskog načelnika
IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011) za čelnika tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)Verzija za ispis (pdf).
[10.08.2012]


I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11) i članka 13. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), a u skladu sa I. izmjenom Proračuna Općine Đurmanec za 2012. godinu, općinski načelnik donosi
I. IZMJENU PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu....

Verzija za ispis (pdf).
[05.07.2012]


PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 90/11), članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine» broj 22/12) i članka 13. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), a u skladu sa Proračunom Općine Đurmanec za 2012. godinu, općinski načelnik donosi,
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu

Verzija za ispis (pdf).
[23.05.2012]


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima OPĆINA ĐURMANEC ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
[05.04.2012]