Obrasci za predaju kandidacijskih lista

Obrazac - Prijedlog liste kandidata - VMO-1 (doc)

Obrazac - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača - VMO-2 (doc)

Obrazac - Popis osoba koji podržavaju listu birača - VMO 3 (doc)

Obrazac - Očitovanje o prihvaćanju kandidature - VMO-4 (doc)

OBVEZATNE UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC (pdf)

OBVEZATNE UPUTE o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Đurmanec (pdf).
[18.04.2019]


OBAVIJEST MJEŠTANIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Općinsko izborno povjerenstvo
za mjesne izbore


Za područje općine Đurmanec će se dana 26. svibnja 2019. godine (nedjelja) održati izbori za Vijeća mjesnih odbora, dakle isti dan kao i izbori za EU parlament.
Općinsko vijeće Općine Đurmanec je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Đurmanec i to za 5 mjesnih odbora:

• Mjesni odbor Đurmanec
• Mjesni odbor Hromec
• Mjesni odbor Macelj
• Mjesni odbor Putkovec
• Mjesni odbor Ravninsko.

U Vijeća mjesnih odbora bira se po pet članova.
Izbori će se održati na ustaljenim biračkim mjestima na 12 biračkih mjesta na cijelom području općine Đurmanec.
S obzirom da se mjesna samouprava ostvaruje osnivanjem Mjesnih odbora koji predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, Izborno povjerenstvo poziva sve birače da izađu na izbore kako bi izabrali svoje predstavnike u Vijeća mjesnih odbora.

Mještani, ali i potencijalni kandidati i političke stranke će sve detaljnije informacije o tijeku izbornih radnji moći pronaći na službenim web stranicama Općine Đurmanec, pod linkom “Mjesni izbori 2019.” te se i osobno informirati u Upravnom odjelu Općine Đurmanec.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
[17.04.2019]